Wyłudzacze

„Wyłudzacze.”

Ta oszczędna w słowach, lecz mocna w przekazie opinia została odnaleziona na stronie recenzji Google, pod adresem: https://g.co/kgs/Y4tvZk

Opinia zatytułowana jednym słowem „Wyłudzacze” zamieszczona na Google w kontekście Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych niesie ze sobą silne oskarżenie. Brak dodatkowych szczegółów czy kontekstu pozostawia wiele do domysłów, jednak użyte słowo sugeruje, że autor recenzji czuje się oszukany lub niezadowolony z finansowych aspektów związanych z uczelnią. Taka opinia może wpłynąć na percepcję PJATK przez potencjalnych studentów jako miejsca, w którym priorytetem nie jest edukacja, ale finanse.