Niespójność dyplomu z obiecaną specjalizacją

Wszędzie jest reklamowane, że otrzymasz dyplom z informatyki – w materiałach marketingowych, na stronie internetowej, w dokumentach itp. Jednak na samym dyplomie napisane jest „Technologie informacyjne i komunikacyjne”, co stanowi zupełnie inną dziedzinę i jest znacznie mniej cenione na rynku.

Informacja o źródle opinii:
Opinia ta została odnaleziona na stronie Review Euro. Dokładny adres, gdzie można ją przeczytać, to: https://pl.revieweuro.com/masovian/polish-japanese-academy-246967

Podsumowanie opinii:
W jednej z opinii zamieszczonych na portalu Review Euro dotyczących Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych pojawia się krytyka dotycząca niespójności między obiecaną a rzeczywistą specjalizacją dyplomu. Recenzent wskazuje, że uczelnia reklamuje program jako kierunek „informatyka”, podczas gdy wydawany dyplom dotyczy „technologii informacyjnych i komunikacyjnych”, co jest percepcyjnie różne i ma mniejszą wartość na rynku pracy.