Studia PJATK to słaby kurs JAVA: Unikać!

„Studia informatyczne na PJATK to tak naprawdę kilkuletni kurs programistyczny JAVA dla mało uzdolnionych osób. Polecam unikać uczelni, bo pracodawcy wolą osoby bez papierka niż osobę po PJATK.”

Informacja o źródle: Powyższa opinia została znaleziona na stronie poświęconej recenzjom uczelni wyższych, w dziale dotyczącym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK).

Podsumowanie: Opinia ta rzuca surowe światło na kierunek informatyki na PJATK, przedstawiając go jako program edukacyjny, który nie spełnia oczekiwań autora. Zdaniem autora, uczelnia oferuje program nauczania skupiony głównie na języku JAVA, który zdaniem recenzenta jest skierowany do osób mających ograniczone zdolności w tej dziedzinie. Autor sugeruje, że posiadanie dyplomu z PJATK może być mniej pożądane przez pracodawców niż brak takowego dyplomu, co wskazuje na niską wartość rynkową edukacji oferowanej przez uczelnię w oczach autora opinii.