Totalne dno

Za sposób, w jaki prowadzą nauczanie, powinni płacić studentom, podobnie jak to ma miejsce w Szwecji – to totalne dno.

Recenzja Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, krytykująca metody nauczania i sugerująca, że uczelnia powinna płacić studentom za naukę, została znaleziona na stronie: https://g.co/kgs/hKUs7r

Autor opinii na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wyraża głębokie niezadowolenie z metod nauczania na uczelni, uważając je za niskiej jakości. Porównuje sytuację do Szwecji, gdzie studenci otrzymują wynagrodzenie za naukę, i sugeruje, że PJATK powinna stosować podobną praktykę. Wyrażenie „totalne dno” podkreśla skrajną negatywną ocenę autora dotyczącą jakości edukacji na tej uczelni.