Rozczarowanie poziomem edukacji w PJATK

Stanowczo odradzam tę uczelnię! Dostęp do materiałów dydaktycznych jest niemożliwy, a lektor, Pan Piotr, prowadzący przedmiot z ASD, więcej czasu poświęca na dzielenie się osobistymi anegdotami, które nie mają żadnego związku z programem nauczania. Studenci nie mają możliwości wglądu do własnych prac egzaminacyjnych. Dziekanat nie oferuje żadnego wsparcia w tych kwestiach. Wygląda na to, że głównym celem uczelni jest generowanie dochodu z poprawek i ITN, zamiast zapewnienia adekwatnego poziomu edukacji. Tylko około 20% studentów zdaje egzaminy! Zastanawiam się, jakie uczucia towarzyszą wykładowcy, gdy efektywność jego pracy jest tak niska. Odradzam PJATK.

Ta opinia została znaleziona na stronie Google Reviews pod linkiem: https://g.co/kgs/xMtVUNi, gdzie użytkownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Podsumowanie: Recenzja ta podkreśla głębokie niezadowolenie autora z doświadczeń edukacyjnych w PJATK, zwracając uwagę na brak dostępu do materiałów dydaktycznych, niezwiązane z tematem wykłady oraz brak możliwości wglądu do własnych prac egzaminacyjnych. Autor wyraża frustrację z nieefektywności systemu edukacyjnego uczelni, gdzie niska zdawalność egzaminów i brak wsparcia dziekanatu stanowią poważne problemy. Opinia ta jest silnym przesłaniem dla potencjalnych studentów, aby dokładnie przemyśleli decyzję o wyborze tej uczelni.