Absurdalne traktowanie studentów i problem z nienależnymi opłatami

Miałem do czynienia z absurdalną sytuacją na mojej uczelni. Z powodu błędu w systemie naliczono mi czesne dwa razy za ten sam przedmiot. Gdy zwróciłem się z reklamacją, dziekan, bez uprzedzenia i od razu, wykreśliła mnie z listy studentów, a potem wyjechała na urlop, zostawiając mnie bez dostępu do mojego konta uczelnianego. Przez to nie miałem możliwości uczestniczenia w zajęciach online ani wysyłania zadań. Po kilku tygodniach, kiedy wreszcie wróciła, przyznano mi rację, ale żadnych przeprosin czy zwrotu nienależnych opłat nie otrzymałem. To doświadczenie pokazało mi, jak mało liczy się student i jego prawa na tej uczelni.

Opinia została znaleziona na forum dla programistów, w dyskusji dotyczącej opinii na temat uczelni wyższych.

Podsumowanie: W tej niepokojącej opowieści student relacjonuje swoje doświadczenia związane z błędem w systemie naliczania czesnego na uczelni, który doprowadził do jego nieuzasadnionego skreślenia z listy studentów i zablokowania dostępu do konta uczelnianego, co uniemożliwiło mu uczestnictwo w zajęciach online. Po długim oczekiwaniu na rozpatrzenie reklamacji i powrocie dziekana z urlopu, sytuacja została rozwiązana, jednak bez przeprosin lub zwrotu niesłusznie naliczonych opłat.