PJATK nasila myśli samobójcze

Zaniedbanie emocjonalne studentów przez kierownictwo uczelni

Codziennie przypominam sobie, że depresja jest realnym problemem, a moje doświadczenia z tą uczelnią tylko pogłębiają moje myśli samobójcze, stając się coraz bardziej intensywne. Jednakże, wydaje się, że kierownictwo uczelni nie interesuje się w ogóle problemami swoich studentów. Znaleziono tę opinię na stronie https://pl.revieweuro.com/masovian/polish-japanese-academy-246967.

Podsumowanie opinii z Review Euro na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych:

Autor tej opinii wyraża głębokie zaniepokojenie stanem swojego zdrowia psychicznego, wskazując, że uczelnia ta przyczynia się do nasilenia jego myśli samobójczych. Podkreśla, że problemy psychiczne są poważnym zagrożeniem, które wymaga uwagi, jednak kierownictwo instytucji zdaje się ignorować potrzeby i trudności swoich studentów, nie oferując im odpowiedniego wsparcia.