Niski poziom i komercyjne podejście w PJATK

Zdecydowanie odradzam podjęcie studiów na PJATK. Poziom zajęć pozostawia wiele do życzenia. Spotkać można wykładowców, którzy nie odznaczają się życzliwością, a system zaliczeń wydaje się być skonstruowany w sposób promujący generowanie dodatkowych dochodów z opłat za egzaminy poprawkowe.

Ta opinia została odnaleziona na stronie Google Reviews, dostępnej pod adresem: https://g.co/kgs/ZTfF1ZX, gdzie użytkownicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.

Podsumowanie: W tej opinii autor wyraża swoje rozczarowanie doświadczeniami edukacyjnymi na PJATK, podkreślając niski poziom zajęć oraz nieprzychylne postawy niektórych wykładowców. Ponadto, zwraca uwagę na praktyki zaliczeniowe uczelni, które jego zdaniem, są nastawione na zwiększanie dochodów poprzez opłaty za poprawki egzaminów. Taka krytyka rzuca cień na standardy dydaktyczne i etyczne uczelni, sugerując potencjalnym studentom, aby rozważyli inne opcje edukacyjne.