Zgłaszajcie tę szkołę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ludzie zgłaszajcie tę szkołę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów! Im więcej skarg na nią tam traf, może w końcu zrobią jakiś porządek. Ja właśnie zaczęłam batalię, bo na moje pisma i maile nie dostawałam żadnej odpowiedzi, a rektor ma obowiązek odpisać w ciągu miesiąca. Uczelnia nie wywiązała się z umowy w wielu kwestiach.