Apel o zgłaszanie problemów z PJATK do UOKiK

„Ludzie zgłaszajcie tą szkołę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów! Im więcej skarg na nią tam trafi, może w końcu zrobią jakiś porządek. Ja właśnie zaczęłam batalię, bo na moje pisma i maile nie dostawałam żadnej odpowiedzi, a rektor ma obowiązek odpisać w ciągu miesiąca. Uczelnia nie wywiązała się z umowy w wielu kwestiach.”

Informacja o ocenie:
Recenzja na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, zachęcająca do zgłaszania problemów z uczelnią do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor recenzji wyraża frustrację brakiem odpowiedzi na swoje pisma i maile od władz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Apeluje do innych osób o zgłaszanie problemów z uczelnią do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wskazuje na niezadowolenie z niewywiązywania się uczelni z umów i na obowiązek rektora do udzielania odpowiedzi.