W większości chodzi tu o wyciąganie jak największej ilości pieniędzy

„Piękna fasada w bardzo błyszczącym opakowaniu to wszystko. Tak, istnieje kilku nauczycieli, którzy faktycznie dzielą się wiedzą, ale reszta to tylko wyciąganie jak największej ilości pieniędzy i doprowadzanie moralnie do stanu stresu. Wad jest więcej niż zalet. Akademia, która przedstawia się jako jedna z najlepszych, przez te trzy lata nie zaktualizowała swojej oficjalnej strony internetowej, co już wiele mówi… Zastój we wszystkich aspektach ich działalności. Zastanów się, zanim złożysz dokumenty na studia w tej akademii…”

Powyższą opinię odnaleziono w recenzjach Google pod adresem: https://g.co/kgs/jfVd1T

Opinia ta, zamieszczona na Google w kontekście Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, rzuca światło na niezadowolenie autora z jakości oferowanego kształcenia oraz podejścia uczelni do studentów. Krytyka skupia się na braku aktualizacji strony internetowej uczelni, co jest postrzegane jako symptom szerszego problemu zastojów i nieaktualności w podejściach dydaktycznych. Ponadto, recenzent wyraża frustrację wynikającą z odczucia, że głównym celem akademii jest generowanie zysków kosztem dobra studentów, przy jednoczesnym minimalizowaniu wartości merytorycznej nauczania.