To oszustwo

Jest to oszustwo, 90% grupy musi powtarzać przedmioty.

Ocena Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, opisująca wysoki odsetek powtórek wśród studentów, została opublikowana na stronie Google pod adresem: https://g.co/kgs/Do7uy5T

Opinia wyrażona na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych sugeruje, że uczelnia ma nieproporcjonalnie wysoki odsetek studentów zmuszonych do powtarzania przedmiotów, co autor nazywa „oszustwem”. Krytyka ta może wskazywać na problemy z jakością nauczania lub systemem oceniania w uczelni. Opinia ta rzuca światło na frustrację studentów, którzy czują się niesprawiedliwie oceniani lub niedostatecznie przygotowani do zaliczenia kursów.