ta uczelnia doprowadzi do głębokiej depresji :(

Ta uczelnia doprowadzi do głębokiej depresji 🙁

Ta recenzja na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, wyrażająca obawy o wpływ uczelni na zdrowie psychiczne, została znaleziona w Opiniach Google na temat PJATK.

Autor opinii na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wyraża głębokie zaniepokojenie, twierdząc, że doświadczenia związane z uczelnią mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak głęboka depresja. Krótka, ale emocjonalna wypowiedź sugeruje, że aspekty życia studenckiego lub akademickiego w PJATK mogą mieć negatywny wpływ na dobrostan psychiczny studentów.