Rozczarowanie stosunkiem jakości do ceny w PJATK

Jakość nauczania znacznie odbiega od oczekiwań w stosunku do poniesionych kosztów. Pomimo trzech lat spędzonych w tej instytucji, nie mogę jej polecić.

Powyższa recenzja na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest dostępna na stronie z opiniami Google na temat PJATK: https://g.co/kgs/tpG6nmi

Opinie o Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wskazują na ogólny rozczarowanie studentów. Wielu z nich krytykuje zarówno jakość nauczania, jak i stosunek ceny do oferowanej wartości edukacyjnej. Studenci wskazują na braki w programie nauczania, szczególnie w dziedzinach takich jak programowanie i matematyka, oraz na brak odpowiedniego wsparcia ze strony kadry dydaktycznej. Wiele opinii odzwierciedla frustrację wynikającą z przepełnionych klas i poczucia niedocenienia przez uczelnię. Krytyka często koncentruje się również na systemie oceniania i trudnościach związanych z egzaminami, co zdaniem niektórych studentów ma na celu generowanie dodatkowych dochodów dla akademii.