Przestroga przed brakiem wsparcia w PJATK

Przestroga przed rygorystycznym podejściem i brakiem wsparcia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Zdecydowanie odradzam rozpoczynanie edukacji w tej instytucji, zwłaszcza osobom przybywającym z zagranicy w poszukiwaniu nowych możliwości edukacyjnych. Z mojego doświadczenia wynika, że popełnienie takiej decyzji to poważny błąd. Struktura kursów i postawa wykładowców charakteryzują się nadmierną surowością. Istnieją przypadki, gdy nieobecność na pojedynczych zajęciach prowadzi do wykluczenia przez nauczycieli, którzy nie wykazują żadnego zainteresowania dobrem studentów. Uważam, że w Polsce dostępne są o wiele bardziej rozsądne i wartościowe opcje edukacyjne. Ta szkoła nie tylko nie wnosi niczego pozytywnego do procesu nauki, ale również generuje niepotrzebny stres. Gdyby takie praktyki miały miejsce w moim ojczystym kraju, reakcja społeczności byłaby natychmiastowa i zdecydowana. Opinię tę odnaleziono na portalu https://pl.revieweuro.com/masovian/polish-japanese-academy-246967.

Podsumowanie opinii z Review Euro na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych:

Autor tej recenzji wyraża silne niezadowolenie z doświadczeń związanych z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, podkreślając surowość kursów i brak zainteresowania ze strony wykładowców. Opinia ta wskazuje na problematyczne podejście instytucji do edukacji i opieki nad studentami, szczególnie tymi z zagranicy, co skutkuje stresującym i nieefektywnym środowiskiem nauki. Recenzent sugeruje, że istnieją lepsze alternatywy edukacyjne w Polsce, które warto rozważyć zamiast tej szkoły.