Ostrzeżenie przed pułapką finansową

Ostrzeżenie przed pułapką finansową: Doświadczenia studentki z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych

Dziękuję za uwagę, postanowiłem podzielić się moimi przemyśleniami, gdyż sytuacja zmusiła mnie do tego. Instytucja, o której mowa, okazuje się być niczym więcej niż mechanizmem wyłudzającym środki finansowe. O ironio, pomimo iż prowadzący zajęcia nie przekazuje nam żadnej wiedzy, absencja na dwie lub trzy okazje skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z zajęć. Mieszkam poza Warszawą, co sprawia, że dojazd jest dla mnie wyzwaniem, a mimo moich licznych próśb wyjaśnienia tej sytuacji, nie spotkałam się z żadną wyrozumiałością, szczególnie będąc studentką pochodzącą z Turcji. Pragnę ostrzec wszystkich, którzy mają nadzieję na lepsze jutro za granicą przez edukację: ta placówka jedynie pozbawi was czasu i pieniędzy. Jest to instytucja pusta, nie różniąca się niczym od tych w Turcji, które cieszą się złą sławą. Radzę szukać alternatywnych opcji edukacyjnych za granicą. Gdyby takie traktowanie miało miejsce w naszym kraju, zapewniam, że społeczność by tego nie zaakceptowała. Jesteśmy traktowani gorzej niż studenci z bogatszych krajów, którzy nie mają pojęcia o realiach tego miejsca. Piszę to, mając na uwadze wasze dobro – w przeciwnym razie sama podejmę odpowiednie kroki. Proszę, zastanówcie się nad moimi słowami i unikajcie tej szkoły. Opinia ta została znaleziona na stronie https://pl.revieweuro.com/masovian/polish-japanese-academy-246967.

Podsumowanie opinii dotyczącej Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych:

Autor opinii gorzko podsumowuje swoje doświadczenia z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, wskazując na nieuczciwe praktyki finansowe i brak wsparcia dla studentów z problemami transportowymi, zwłaszcza tych z zagranicy. Opisuje uczelnię jako miejsce, które nie oferuje wartościowej edukacji i jest porównywalne z negatywnie postrzeganymi uniwersytetami w Turcji. Ostrzega potencjalnych studentów przed marnowaniem swojego czasu i pieniędzy na edukację w tej placówce.