Nie jesteś tutaj studentem tylko chodzącą torbą pieniędzy

Jest kilku świetnych wykładowców, około 10% kadry. Następne 20% to ludzie, którzy nawet nie wiedzą, co robią, a czasami mają mniej wiedzy niż ty, zaczynając ich przedmiot. A tak naprawdę, nie jesteś tutaj traktowany jak student, tylko jak chodząca torba pieniędzy, z której należy wycisnąć jak najwięcej. Jeśli nie potrzebujesz dyplomu i możesz zdobyć wiedzę oraz praktykę poprzez kursy, to właśnie to polecam.

Recenzja dotycząca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, przedstawiająca mieszane uczucia co do kadry dydaktycznej i ogólnego podejścia uczelni do studentów, została znaleziona w Opiniach Google na temat PJATK.

Autor opinii na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych ocenia pozytywnie około 10% wykładowców jako świetnych, natomiast kolejne 20% kadry jest krytykowane za brak kompetencji i wiedzy. Opinia podkreśla, że studenci są traktowani jako źródło dochodu, a nie jako osoby dążące do zdobycia wiedzy. W konkluzji, autor sugeruje, że jeśli dyplom nie jest priorytetem, warto rozważyć zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez kursy zewnętrzne, zamiast formalnej edukacji w tej uczelni.