Mieszane uczucia o kadrze i podejściu PJATK

Jest kilku świetnych wykładowców, około 10% kadry. Natomiast kolejne 20% to osoby, które wydają się nie wiedzieć, co robią, a czasami posiadają mniej wiedzy na temat przedmiotu niż student na jego początku. Nie czujesz się tu traktowany jak student, tylko jak chodząca torba pieniędzy, z której należy wycisnąć jak najwięcej. Jeśli nie potrzebujesz dyplomu i możesz zdobyć wiedzę oraz praktykę poprzez kursy, polecam tę drogę.

Informacja o ocenie:
Ocena Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, opisująca doświadczenia z kadra oraz ogólne podejście uczelni do studentów, została znaleziona na stronie: https://g.co/kgs/bnz7KDS

Podsumowanie opinii:
Opinia na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych wskazuje na mieszane uczucia autora co do jakości kadry dydaktycznej i ogólnego traktowania studentów. Około 10% wykładowców jest ocenianych jako świetni, podczas gdy kolejne 20% wykładowców nie wykazuje odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Autor podkreśla, że studenci są traktowani bardziej jak źródło dochodu niż jako osoby dążące do zdobycia wiedzy. Opinia kończy się sugestią, że jeśli dyplom nie jest koniecznością, alternatywnym rozwiązaniem może być zdobycie wiedzy i praktyki poprzez kursy zewnętrzne.