Brak odpowiedzi na maile – rzeczywistość studiów internetowych w PJATK

„Maile do dziekanatu albo do dydaktyków często pozostają bez odpowiedzi. Fajnie. Studia internetowe – mówili. Będziesz mógł studiować z domu – mówili. XD”

Informacja o ocenie:
Recenzja na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, krytykująca brak komunikacji i odpowiedzi na maile od dziekanatu i dydaktyków, została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor opinii wyraża rozczarowanie i ironię wobec braku odpowiedzi na maile wysyłane do dziekanatu oraz dydaktyków w PJATK. Podkreśla rozbieżność między obiecanym trybem studiów internetowych a rzeczywistością, w której studenci napotykają na problemy komunikacyjne z uczelnią, co utrudnia im efektywne studiowanie z domu.