Maile pozostają bez odpowiedzi.

Maile do dziekanatu albo do dydaktyków często pozostają bez odpowiedzi. Fajnie. Studia internetowe – mówili. Będziesz mógł studiować z domu – mówili. XD