Znaczne niedostatki trybu internetowego na kierunku informatyka w PJATK

„Studiuję internetowo informatykę. Materiały są przestarzałe, niekompletne. Jeżeli oczekujecie na studiach internetowych multimediów, to się rozczarujecie. Oprócz programowania wszystkie materiały to czysty tekst. Wszystkiego trzeba się uczyć samemu. Bez korepetycji ani rusz, lub innych portali z jakimiś wykładami, czasami mającymi 17-18 lat. Niemożliwe jest doproszenie się o cokolwiek w dziekanacie. Nie wyrzucajcie pieniędzy na tę szkołę, przynajmniej na tryb internetowy. Szkoda waszego czasu.”

Streszczenie opinii: Autor recenzji, studiujący informatykę w trybie internetowym na PJATK, wyraża swoje rozczarowanie jakością edukacji. Podkreśla, że materiały dydaktyczne są przestarzałe i niekompletne, z naciskiem na czysty tekst bez multimediów. Zaznacza również konieczność samodzielnej nauki oraz korzystania z zewnętrznych źródeł i korepetycji, aby nadążyć z programem. Wspomina o trudnościach w komunikacji z dziekanatem i radzi przyszłym studentom, aby rozważyli inną opcję niż tryb internetowy na tej uczelni, uważając go za stratę czasu i pieniędzy.