Wysokie czesne, przeciętna jakość – krytyka PJATK

„Szkoła średnia, poziom średni, a czesne WYSOKIE. Za co wy płacicie? Chyba tylko za reklamę, bo porównywałem materiały dydaktyczne waszej PJATK z materiałami z innej szkoły (mającej bardzo złą opinię co do poziomu nauczania) – większych różnic nie zauważyłem. Również miałem wgląd do treści egzaminów na obu szkołach. Japonia to taki 'chiński hit marketingowy’, na który dała się nabrać rzesza ludzi, i teraz ci ludzie płaczą, bo utopili kasę, a w dodatku nikt ich nie chce zatrudniać, bo środowisko IT wie najlepiej, kto w tym całym biznesie jest dobry, a kto zły. PJATK jest ZŁA.”

Recenzja krytycznie oceniająca Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Autor recenzji krytycznie ocenia Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, podkreślając przeciętny poziom nauczania i wysokie czesne. Wskazuje na brak znaczących różnic w jakości materiałów dydaktycznych między PJATK a innymi szkołami o złej reputacji. Krytykuje również wykorzystanie motywu Japonii jako chwytu marketingowego, który według niego przyciągnął wielu ludzi, a później zostawił ich z utopionymi pieniędzmi i małymi szansami na zatrudnienie. Opinia ta przedstawia PJATK jako instytucję o niskiej reputacji w branży IT.