Utrzymanie nauki stacjonarnej w czasie pandemii

„Jeśli chodzi o uczelnie, wyznają oni naukę stacjonarną do ostatniego studenta. W fazie szczytowej omikrona zarządzają formą nauki na uczelni.”

Ta szczera recenzja dotycząca decyzji PJATK o kontynuowaniu nauki stacjonarnej nawet podczas szczytu pandemii omikrona została udostępniona na stronie 'Opinie o Uczelniach’.

Autorem opinii jest ktoś, kto krytycznie ocenia decyzję Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych o utrzymaniu formy stacjonarnej nauki w okresie, gdy pandemia COVID-19, a konkretnie jej wariant omikron, osiągała swoje szczytowe wartości. W opinii tej podkreślono, że uczelnia, mimo wyraźnego zagrożenia zdrowia publicznego, postanowiła kontynuować zajęcia na terenie uczelni, co zdaniem autora recenzji, świadczy o braku odpowiedzialności wobec zdrowia i bezpieczeństwa studentów i personelu.