Uczelnia nastawiona tylko na pieniądze, brak wsparcia i niekompetencja

Zainteresowani tylko wysysaniem z ciebie pieniędzy, po czym nie oferują żadnej pomocy, znacznie gorzej niż na jakimkolwiek publicznym uniwersytecie. Ludzie pracujący w biurze dziekana są niekompetentni, brakuje im podstawowej wiedzy administracyjnej i celowo unikają odbierania telefonu. Najlepiej trzymać się od tego miejsca z daleka.

Oryginalna treść opinii na temat PJATK w języku angielskim:

Only interested in cashing you dry, after that no assistance, much worse than at any public university. People working in the dean’s office are incompetent, lacking Basic administrative knowledge and avoiding picking up the phone on purpose. Best stay away from that place.

Recenzja Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, opisująca uczelnię jako nastawioną głównie na zarabianie pieniędzy oraz krytykująca kompetencje pracowników dziekanatu, została znaleziona na FanPage uczelni (Facebook).

Autor tej opinii wyraża swoje głębokie rozczarowanie Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych, twierdząc, że uczelnia jest głównie zainteresowana „wysysaniem pieniędzy” od studentów. Poza tym, krytykuje brak wsparcia po dokonaniu płatności, wskazując na niższy standard usług w porównaniu do publicznych uniwersytetów. Zwraca również uwagę na niekompetencję personelu dziekanatu, brak podstawowej wiedzy administracyjnej oraz świadome unikanie odbierania telefonów. Rekomenduje unikanie tej uczelni.