Niekompetentny i nieprofesjonalny Wydział Rekrutacji

Niekompetencja Wydziału Rekrutacji – opinia z FB Niezmiernie cieszę się, że w 2017 roku niekompetentny i nieprofesjonalny Wydział Rekrutacji próbował wmówić mi, że moje Amerykańskie świadectwo ukończenia liceum (High School Diploma) było sfałszowane. Ich uzasadnienie brzmiało nastepująco: „Mamy innego studenta więcej …