Priorytetem jest zysk, zapominają o studentach

Uczelnia, która priorytetowo traktuje zysk, zapominając o studentach

Zdecydowanie odradzam rozważanie tej uczelni jako miejsca do studiowania. To instytucja, gdzie nie warto inwestować swojego czasu ani zdrowia psychicznego. Możliwość wzięcia urlopu dziekańskiego jest ograniczona tylko do momentu zaraz po pierwszym roku studiów lub tuż przed zakończeniem edukacji, co jest wyraźnym przykładem braku elastyczności. Uczelnia ta kieruje się przede wszystkim chęcią zysku, nie zważając na dobro studentów. Tworzy środowisko, w którym student czuje się zmuszony kontynuować edukację pomimo licznych przeszkód, co może prowadzić do syndromu sztokholmskiego i lęku przed straconymi zasobami. Opinia została odnaleziona na portalu https://pl.revieweuro.com/masovian/polish-japanese-academy-246967.

Podsumowanie opinii z Review Euro na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych:

Recenzent mocno krytykuje Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, podkreślając, że uczelnia ta stawia zysk finansowy ponad dobrostan swoich studentów. W opinii tej zwraca się uwagę na nieprzyjazne środowisko akademickie, ograniczone możliwości wzięcia urlopu dziekańskiego oraz ogólną postawę uczelni, która skupia się na maksymalizacji zysków kosztem zdrowia psychicznego i dobrostanu studentów.