Praktyczna wiedza vs. dyplom – doświadczenie z PJATK

„U mnie w pracy był kolega po tej uczelni, sieciowiec, który wytrzymał tylko 2 miesiące. Nie poradził sobie jako administrator, miał ogólne braki w wiedzy i nie wiedział, co i jak robić. Każdą drobnostkę szukał w internecie. Na jego miejsce przyszedł młody chłopak bez dyplomu, tuż po ogólniaku (faktem jest, że zatrudniony po znajomości, ale przynajmniej zaufany), i od tego czasu w firmie wszystko działa jak należy. Jak widać, nie wszystko da się kupić, wiedzę trzeba nabyć samemu własną pracą.”

Informacja o ocenie:
Recenzja opisująca doświadczenia z byłym pracownikiem po PJATK i porównanie jego kompetencji z młodszym pracownikiem bez wyższego wykształcenia została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor recenzji dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat byłego kolegi z pracy, absolwenta PJATK, który jako sieciowiec nie poradził sobie na stanowisku administratora z powodu braków w praktycznej wiedzy. Jego miejsce zajął młodszy pracownik bez wykształcenia wyższego, ale z praktycznymi umiejętnościami, co znacząco poprawiło działanie firmy. Opinia ta sugeruje, że formalne wykształcenie nie zawsze przekłada się na umiejętności praktyczne i zdobywanie wiedzy własną pracą jest kluczowe.