PJATK: Szybki zysk kosztem jakości

Typowy przykład polskiego modelu biznesu, gdzie próbuje się osiągnąć to, co innym zajęło dekady, w ciągu zaledwie kilku lat. Niestety, w Polsce nie wszyscy rozumieją, że solidny biznes buduje się przez lata. Fuszerka takiego przedsięwzięcia jest porównywalna do innych projektów w naszej branży – wszędzie tragiczna organizacja, a głównym celem jest wyciągnięcie pieniędzy od naiwnych studentów. Bardzo dobrze, że problem został nagłośniony – popieram!

Opinia dotycząca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, została znaleziona na stronie https://dzwiek.org/threads/prawda-o-studiach-podyplomowych-realizacja-dzwieku-w-pjwstk.5544/. Recenzja przedstawia krytyczne spojrzenie na sposób prowadzenia uczelni.

Podsumowanie: Autor opinii wyraża swoje głębokie niezadowolenie z funkcjonowania PJATK, porównując podejście uczelni do typowego polskiego modelu biznesowego, który stara się osiągnąć sukces w bardzo krótkim czasie, ignorując jakość i długoterminowe efekty. Autor krytykuje uczelnię za brak dbałości o jakość i tragicznie zorganizowane przedsięwzięcie, którego głównym celem jest szybki zysk kosztem naiwnych studentów. Opinia podkreśla, że takie podejście jest charakterystyczne dla wielu inicjatyw w branży edukacyjnej w Polsce. Autor wyraża aprobatę dla nagłaśniania tych problemów, aby przestrzec innych przed podobnymi doświadczeniami, i popiera wszelkie działania mające na celu ujawnienie tych nieprawidłowości.