Nepotyzm i spadek jakości w PJATK – ostrzeżenie

„Rozbrajająca jest postać kanclerz uczelni – córki rektora, która nie posiada doświadczenia w zarządzaniu, lecz ma ambicje polityczne. Dla mnie to wyraźne ostrzeżenie, że uczelnia traci na jakości i wykorzystuje swoją reputację.”

Informacja o ocenie:
Recenzja wyrażająca zaniepokojenie nepotyzmem i spadkiem jakości w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor recenzji wyraża swoje rozczarowanie faktem, że kanclerzem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest córka rektora, która nie posiada doświadczenia w zarządzaniu. Wskazuje to według niego na nepotyzm i jest sygnałem, że uczelnia traci na jakości oraz wykorzystuje swoją dotychczasową reputację. Opinia ta sugeruje obawy o przyszłość i standardy akademickie uczelni.