Motywacja finansowa jako główny cel uczelni – odradzam PJATK

Odradzam. Głównym motywem uczelni jest kasa.

Recenzja odradzająca Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych ze względu na skupienie na aspekcie finansowym została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Autor recenzji wyraża zdecydowane niezadowolenie z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, podkreślając, że głównym motywem działania uczelni jest zarabianie pieniędzy. Krytyczna opinia sugeruje, że interesy finansowe przeważają nad jakością edukacji i dobrostanem studentów. Autor odradza potencjalnym studentom wybór tej uczelni, co wskazuje na głębokie rozczarowanie i brak zaufania do jej intencji i metod działania.