Ilość nad jakością w PJATK: Brak aktualizacji przedmiotów

„Uczelnia, zamiast dbać o jakość, poszła w ilość. Nie aktualizuje przedmiotów, większość z nich pochodzi sprzed kilkunastu lat, co w branży IT jest całą epoką lub nawet dwiema. Wszelkie zmiany w przedmiotach są kosmetyczne, na przykład nowy przedmiot z nową nazwą, ale w większości oparty na programie poprzedniego przedmiotu. Za to uczelnia postawiła na ilość studentów.”

Informacja o ocenie:
Recenzja dotycząca podejścia Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych do aktualizacji przedmiotów oraz nacisku na ilość studentów została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor opinii krytycznie ocenia politykę edukacyjną PJATK, podkreślając brak aktualizacji programów nauczania, które pozostają niezmienione od wielu lat, co w branży IT jest szczególnie problematyczne. Zwraca uwagę na powierzchowne zmiany w przedmiotach, które często polegają jedynie na zmianie nazwy, przy zachowaniu starej treści. Skrytykowano także nacisk uczelni na zwiększanie liczby studentów kosztem jakości kształcenia.