Brak odpowiedzi na pytanie o wywiązanie się z umowy

Zasada „płacisz, więc możesz wymagać” nie działa.

– „Dlaczego nie wywiązują się państwo z pierwszego punktu umowy?”
– „Sprawa została przekazana władzom uczelni”
(cisza i zero zmian od roku)

Opinia znaleziona na http://antypjwstk.blogspot.com/2010/01/opaty.html