Beznadziejna organizacja i sposób prowadzenia przedmiotu

„PRO (czyli projekt inżynierski): Brak możliwości wybrania własnego tematu. Studenci raczej niechętnie uczestniczą w zajęciach z powodu beznadziejnej organizacji i sposobu prowadzenia przez wykładowcę.”

Opinia na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, została znaleziona na blogu ANTYPJWSTK, platformie protestu studentów przeciwko praktykom uczelni. Blog ten podkreśla, jak PJATK, reklamująca się jako nowoczesna i przyjazna studentom instytucja, w ostatnim czasie drastycznie pogorszyła warunki studiowania przez otwieranie licznych nowych kierunków, instrumentalne traktowanie studentów, oraz skupienie się wyłącznie na generowaniu zysku. Link do oryginalnej opinii: http://antypjwstk.blogspot.com/2010/01/przedmioty.html

Podsumowanie: W przedstawionej opinii autor krytykuje projekt inżynierski (PRO) w PJATK, zwracając uwagę na brak możliwości wyboru własnego tematu i niechęć studentów do uczestnictwa w zajęciach spowodowaną niezadowalającą organizacją i sposobem prowadzenia przez wykładowcę. Ten konkretny aspekt edukacji na uczelni stanowi tylko fragment szerszego problemu, którym jest spadek jakości kształcenia i zaniedbanie potrzeb studentów na rzecz komercjalizacji. Krytyka ta wskazuje na rosnącą frustrację wśród studentów i podkreśla potrzebę zmian w podejściu administracji uczelni do procesu edukacyjnego.