Bałagan administracyjny w PJATK obciążający studentów

„Mają na uczelni niesamowity bałagan. A student jak zwykle ma chodzić i wyjaśniać: a to coś się nie zgadza, a to coś nie zostało wpisane, a to coś brakuje, a to źle zostało zrealizowane podanie.”

Informacja o ocenie:
Recenzja dotycząca problemów z organizacją i administracją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor opinii wyraża frustrację związaną z chaotycznym zarządzaniem administracyjnym w PJATK. Podkreśla, że studenci często muszą sami wyjaśniać i naprawiać błędy administracyjne, takie jak nieprawidłowe wpisy, brakujące dokumenty czy źle zrealizowane podania. Opinia wskazuje na brak efektywności i organizacji w działaniach administracyjnych uczelni, obciążając tym studentów.