Ukryte opłaty i wątpliwa jakość nauczania w PJATK

Nie wszystkie ceny są podane na początku przed podpisaniem umowy. 1. Ceny ulegają zmianom w trakcie studiów. 2. Część opłat jest ukryta w jakichś niejawnych załącznikach, które nie są podane w podstawowym cenniku na liście załączników. 3. Mam wrażenie, że część opłat jest generowana z premedytacją. Na przykład, opłaty za powtarzanie czy rejestrację po czasie. Gdzie są podane terminy złożenia podań o rejestrację na semestr? Za to opłaty za przekroczenie tego terminu są naliczane. 4. Część wykładowców obla chyba tylko po to, by był obrót na ich przedmiocie. Na przykład PRI – może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego regularnie obla go nawet 50% studentów albo i więcej? Czy wymagania na zaliczeniach są zbyt wysokie, czy wykłady są prowadzone zbyt słabo?

Recenzja krytykująca system opłat i jakość nauczania w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach” (opinieouczelniach.pl).

Autor recenzji wyraża niezadowolenie z systemu opłat w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zwracając uwagę na zmieniające się ceny oraz ukryte opłaty. Wskazuje na brak jasności co do terminów złożenia podań i generowanie dodatkowych kosztów, jak np. za powtarzanie czy spóźnione rejestracje. Dodatkowo, autor kwestionuje jakość nauczania, sugerując, że wysoki odsetek oblań na niektórych przedmiotach może wynikać z zbyt wysokich wymagań lub słabej jakości wykładów.