Uczelnia jest dla mnie jedną wielką pomyłką

Najlepszymi wykładowcami dla mnie byli Pani Joanna Kania – historyk sztuki oraz Pani Agnieszka Ziemiszewska, specjalistka od grafiki. Wysoko cenię również Panią Rzepiejewską i Pana Konrada Stękę, będąc studentką Wydziału Architektury Wnętrz tej uczelni. Jednak ogólnie uczelnia ta stanowi dla mnie wielką pomyłkę.”

Ocena Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, w której autor wyróżnia poszczególnych wykładowców, ale jednocześnie wyraża rozczarowanie całą uczelnią, została opublikowana na stronie Google pod adresem: https://g.co/kgs/MfNNnrs

Recenzja na temat Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych pochodzi od byłej studentki Wydziału Architektury Wnętrz. W swojej opinii pozytywnie wyróżnia kilku wykładowców, takich jak Joanna Kania i Agnieszka Ziemiszewska za ich kompetencje w dziedzinie historii sztuki i grafiki, a także Panią Rzepiejewską i Pana Konrada Stękę. Mimo uznania dla tych indywidualnych nauczycieli, ogólnie autorka uważa swoje doświadczenia z uczelnią za negatywne, określając ją jako „wielką pomyłkę”.