Rozczarowanie PJATK w porównaniu z UW

„Zdecydowanie odradzam. Zapisałem się tam, bo nabrałem się na sztuczki marketingowe. Straciłem nerwy i czas. Dziś jestem po I roku informatyki na UW, mam porównanie. Poziom znacznie wyższy i nie masz poczucia, że jesteś dojną krową.”

Informacja o ocenie:
Recenzja wyrażająca rozczarowanie jakością kształcenia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w porównaniu z Uniwersytetem Warszawskim została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor recenzji, który przeniósł się z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Uniwersytet Warszawski, wyraża swoje głębokie rozczarowanie poziomem nauczania na PJATK. Wskazuje na stratę czasu i nerwów spowodowaną sztuczkami marketingowymi stosowanymi przez PJATK. Porównując doświadczenia z pierwszego roku informatyki na UW, autor zauważa znacząco wyższy poziom edukacji i brak poczucia bycia „dojną krową” na UW.