PJATK: Problemy jak z kredą to tylko wierzchołek góry lodowej

Sprawa dotyczy wszystkich, którzy nie tylko zajmują się dźwiękiem, ale również korzystają z różnych usług, opierając się na informacjach zawartych w reklamach. Uważam, że ta sprawa będzie miała rozwój i stanie się precedensem. Oto kilka wypowiedzi, które usłyszeliśmy od władz uczelni: owszem, były uchybienia po stronie PJWSTK, ale w szkołach już tak bywa, że czasem brakuje kredy czy tablicy. Dla mnie to żart dekady. Spójrzcie na zdjęcie załączone przez Adama, które mówi wszystko. Proszę również unikać używania inwektyw i niepotrzebnych sformułowań, ponieważ mogą one sprawiać wrażenie prowokacji mającej na celu umniejszenie wartości tematu. Wystarczy opisać fakty, jak było, i to wszystko. Zachęcam do przyłączenia się do pozwu zbiorowego. Jest wiele spraw, które chcę tu poruszyć, ale muszę mieć chwilę. Na razie pozdrawiam – Piotr

Opinia dotycząca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, została znaleziona na stronie https://dzwiek.org/threads/prawda-o-studiach-podyplomowych-realizacja-dzwieku-w-pjwstk.5544/. Recenzja przedstawia szczegółowe spostrzeżenia i przemyślenia jednego z byłych studentów dotyczące jakości edukacji na uczelni.

Podsumowanie: Autor opinii, Piotr, przedstawia swoją perspektywę na temat licznych uchybień i problemów, które napotkał podczas studiów na PJATK. Podkreśla, że te kwestie dotyczą nie tylko studentów zajmujących się dźwiękiem, ale wszystkich, którzy opierają swoje decyzje na informacjach zawartych w reklamach. Przytacza dowcipną odpowiedź władz uczelni, które porównały poważne problemy infrastrukturalne do braku kredy w szkołach, co uznał za nieadekwatne i lekceważące. Piotr zachęca innych poszkodowanych studentów do przyłączenia się do pozwu zbiorowego, podkreślając, że fakty mówią same za siebie. Uważa, że wystarczy opisać rzeczywistość, aby ujawnić prawdziwe problemy, bez potrzeby używania inwektyw czy prowokacyjnych sformułowań.