Hipokryzja i konflikt interesów w zarządzaniu PJATK

„Uczelnia, której kanclerzem jest osoba bardziej zaangażowana w działalność polityczną niż dbanie o uczelnię, i która, będąc córką rektora, utrzymuje biznes rodzinny. Publicznie postuluje bezpłatną edukację wyższą, jednocześnie pobierając od studentów wysokie opłaty. Wydaje się to być przejawem hipokryzji, zwłaszcza jeśli rozważy się kwestię płacenia za studia z budżetu, co bywa nazywane 'bezpłatnością’. Takie działanie kanclerza może wskazywać na konflikt interesów i dbanie wyłącznie o własne korzyści.”

Informacja o ocenie:
Recenzja krytycznie oceniająca zarządzanie Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych przez kanclerza zaangażowanego w działalność polityczną została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor recenzji wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych jest bardziej zaangażowany w działalność polityczną niż w dbanie o uczelnię. Dodatkowo, podnosi kwestię konfliktu interesów i hipokryzji związanej z pobieraniem wysokich opłat od studentów przy jednoczesnym postulowaniu bezpłatnej edukacji wyższej. Opinia ta sugeruje, że działania kanclerza mogą być bardziej ukierunkowane na osobiste korzyści niż na dobro uczelni i jej studentów.
.