Czuję się zwyczajnie oszukany

Ja również jestem jednym z grupy 20 studentów realizacji dźwięku na PJWSTK, którzy są skrajnie niezadowoleni z przebiegu tych studiów. Muszę potwierdzić słowa Adama, który również wyraził swoje niezadowolenie. Niestety, Adam nie opisał wszystkich problemów, z jakimi spotkaliśmy się ze strony władz uczelni i samego kierownika kierunku, pana May. Warto dodać, że uczelnia nie dysponuje faktycznym studiem nagrań – pomieszczenie nazwane „studiem” to prowizoryczne wnętrze wyposażone w stary i często zdezelowany sprzęt na poziomie homerecordingu, do którego przez ponad połowę czasu trwania „nauki” nie mieliśmy dostępu. Nie odbyły się tam żadne zajęcia naszej grupy. Przez dwa semestry, które kosztują ponad 7 tysięcy złotych, nic nie nagraliśmy, nie pracowaliśmy z konsoletą ani mikrofonami. Pytania i zastrzeżenia kierowane do pana May spotykały się z brakiem reakcji lub notorycznymi obietnicami poprawy, która naszym zdaniem nie nastąpiła w najmniejszym stopniu. Szkolenia z ProTools polegały głównie na cichym odczytywaniu przez niego podręczników kursów 101 i 110, co zdecydowanie nie spełniało naszych oczekiwań. Ponadto, na stronie uczelni znajdowały się informacje sugerujące, że szkolenia z zakresu ProTools będzie prowadził Radosław Skłodowski, znakomity specjalista, którego nazwisko zachęciło mnie do studiów na tym kierunku. Od pana Ma****y dowiedzieliśmy się jednak, że Skłodowski ma podpisaną umowę z inną uczelnią i nie poprowadzi szkoleń. Podobna sytuacja miała miejsce z Krzysztofem Sztekmilerem, który mimo że figuruje na liście wykładowców, ani razu nie poprowadził zajęć. Dowiedzieliśmy się jedynie, że nie ma na to czasu. Dlaczego w takim razie jego nazwisko znajduje się w zakładce „kadra”? Osobiście czuję się zwyczajnie oszukany.

Opinia dotycząca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, czyli PJATK, została znaleziona na stronie https://dzwiek.org/threads/prawda-o-studiach-podyplomowych-realizacja-dzwieku-w-pjwstk.5544/. Recenzja przedstawia krytyczne spojrzenie jednego ze studentów na przebieg studiów na kierunku Realizacja dźwięku.

Podsumowanie: Autor opinii wyraża swoje głębokie niezadowolenie z przebiegu studiów na kierunku Realizacja dźwięku w PJATK. Wspomina, że jest jednym z grupy 20 studentów, którzy są skrajnie rozczarowani i potwierdza słowa Adama, innego niezadowolonego studenta. Autor zauważa, że opisywane przez Adama problemy to tylko wierzchołek góry lodowej, a prawdziwa sytuacja jest jeszcze gorsza. Uczelnia nie dysponuje faktycznym studiem nagrań – pomieszczenie nazwane „studiem” to prowizoryczne wnętrze wyposażone w stary i zużyty sprzęt na poziomie domowego nagrywania. Przez większość czasu trwania studiów studenci nie mieli dostępu do tego pomieszczenia, a żadne zajęcia nie odbyły się w nim. Autor podkreśla, że przez dwa semestry, które kosztują ponad 7 tysięcy złotych, studenci nie mieli możliwości nagrywania ani pracy z konsoletą i mikrofonami. Wszelkie pytania i zastrzeżenia kierowane do kierownika kierunku, pana Krzysztofa May, spotykały się z brakiem reakcji lub obietnicami poprawy, które nigdy nie nastąpiły. Autor opisuje, że szkolenia z ProTools prowadzone przez pana Maę polegały głównie na cichym odczytywaniu podręczników kursów 101 i 110, co zdecydowanie nie spełniało oczekiwań studentów. Ponadto, uczelnia wprowadzała w błąd, sugerując, że szkolenia będą prowadzone przez znanych specjalistów, takich jak Radosław Skłodowski i Krzysztof Sztekmiler, którzy w rzeczywistości nie poprowadzili żadnych zajęć. Autor kończy opinię, podkreślając swoje poczucie oszukania przez uczelnię.