Brak praktycznej wiedzy na studiach grafiki projektowej w PJATK

„Powiem tak: studia podyplomowe na kierunku grafika projektowa można sobie włożyć w d… Poza kilkoma konkretnymi wykładowcami, reszta to lanie wody. Zamiast nikomu nie potrzebnej historii sztuki, głupie gamonie wprowadźcie pracownię DTP przygotowania do druku! Ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak istotna jest różnica między tym, co widzimy na monitorze, a tym, co otrzymamy w drukarni. To jest skandal, żeby wychodząc nawet po dwóch semestrach tak drogiej szkoły, i to w Warszawie, nie dostać nawet szczątkowych wiadomości o kolorach CMYK, dodatkowych, uszlachetnianiu itp.”

Informacja o ocenie:
Krytyczna ocena dotycząca studiów podyplomowych na kierunku grafika projektowa w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem braku praktycznej wiedzy, została znaleziona na stronie „Opinie o Uczelniach”.

Podsumowanie opinii:
Autor opinii wyraża duże rozczarowanie studiami podyplomowymi na kierunku grafika projektowa w PJATK. Krytykuje program nauczania za brak praktycznych umiejętności, szczególnie w zakresie przygotowania projektów do druku i zarządzania kolorami. Zwraca uwagę na nieadekwatność programu do potrzeb rynku i brak podstawowych wiadomości o technikach drukarskich.